INFOPEDIA

Přehled vývoje výpočetní techniky

obrazek   Hlavní mezníky v jednotlivých epochách historického vývoje výpočetní techniky a počítacích strojů.

3 tisíce let před Kristem
V Babylónu se začíná užívat kuličkové počitadlo (abakus).

1614
Skotský matematik a fyzik John Napier publikuje první logaritmické tabulky, umožňující převést násobení a dělení na sčítání a odčítání. Je rovněž tvůrcem předchůdce dnešního logaritmického pravítka.

1621
Anglický matematik William Oughtred konstruuje první kruhové logaritmické „pravítko“ používající Napierovy logaritmy.


obrazek

1623
Německý matematik Wilhelm Schickard vytvořil první mechanický počítací stroj (kalkulátor) a zahájil historii výpočetní techniky

1642
Francouzský matematik, fyzik a spisovatel Blaise Pascal vytvořil mechanický stroj pro sečítání a odečítání

1673
Německý filosof, historik, právník, vědec, diplomat a matematik Gottfried Wilhelm von Leibniz přidal k Pascalovu stroji mechanické funkce násobení a dělení

1820

Francouz Charles-Xavier Thomas de Colmar konstruuje první hromadně vyráběný a používaný mechnický kalkulátor tzv. Arithmometer (čtyři aritmetické operace – sečítání, odečítání, násobení a dělení)

1823

Anglický matematik, filosof a inženýr Charles Babbage přidává mechanický výpočet trigonometrických funkcí

1854

Anglický matematik George Boole publikuje systém symbolické logiky (dnes nazývaný jako Booleova algebra)

1890

Americký statistik a vynálezce Herman Hollerith poprve používá děrný štítek jakožto nosič dat.

1896

Herman Hollerith zakládá společnost TMC (Tabulating Machine Company).

1905

Švédský mechanik a vynálezce Willgodt Odhner konstruuje mechanický počítací stroj pracující se systémem ozubených koleček. Tato velmi oblíbená konstrukce se používala až do druhé poloviny 20. století.

1911

Hollerithova firma TMC se slučuje s dalšími třemi v novou společnost s názvem Computing, Tabulating & Recording Corporation (CTR).

1924

Společnost CTR se přejmenovává na IBM (International Business Machines)

1938

Počátek tzv. 0. generace počítačů využívající jako základní stavební prvek elektromagnetická relé.

1938

Německý letecký inženýr Konrad Zuse sestrojil první elektromechanický programovatelný počítač Z1 s kolíčkovou pamětí na 16 čísel.

1939

Konrad Zuse společně s Helmutem Schreyerem konstruují novou verzi elektromechanického počítače označenou jako Z2 s novou reléovou aritmetickou jednotkou

1940

Pracovníci Bellových laboratoří Samuel Williams a George Stibitz představují kalkulátor využívající v logických částech telefonní přepínače a schopný pracovat s komplexními čísly (tzv. Complex Number Calculator, později známý jako Model I Relay Calculator).

1941

Konrad Zuse dokončuje svůj „digitální programový automat V3“ (později přejmenovaný na Z3), který je považován za první bezchybně fungující programovatelný kalkulátor na světě.

1942

Profesor John Atanasoff a jeho student Clifford Berry konstruují na Iowa State University v USA první elektronický digitální počítač nazvaný ABC (Atanasoff-Berry Computer). Byl navržen pro řešení lineárních rovnich, jako paměť využíval děrné štítky.

1943

V anglickém sídle výzvědné služby Bletchley Park je zprovozněn jednoúčelový elektronkový počítač Colossus Mark I (1500 elektronek) a II (2400 elektronek, rok 1944) určený k dekódování německých vojenských zpráv (speciálně zpráv kódovacího stroje Enigma)

1944

Ve spolupráci Harvardské univerzity a společnosti IBM konstruuje Howard H. Aiken se svými spolupracovníky programovatelný elektromechanický počítač – ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator) Mark I, později nazývaný Harvard Mark I (délka 16 m, váha 5 tun, třičtvrtěmiliónu součástek, 5 elektromotorů a přes 800 km drátových spojů).

1944

Počátek 1. generace počítačů (1944 až 1955) využívající jako základní stavební prvek elektronky.

1944

Na Pensylvánské státní univerzitě v USA vzniká první univerzální elektronkový počítač ENIAC – Electronic Numerical Integrator And Computer (18 tisíc elektronek, 10 tisíc odporů, 1300 relé, spotřeba 200 kW, 5000 operací za sekundu, váha 40 tun).

1945

Maďarsko-americký matematik a chemik John von Neumann navrhuje koncepci prvního počítače s uloženým programem, který je následně (v roce 1951) s názvem EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) postaven. Tím dal základ dnes běžně užívanému pojmu „počítač s von Neumannovou architekturou“.

1947

Howard H. Aiken se svým týmem dokončuje počítač Harvard Mark II stále na elektromechanickém principu s využitím relé.

1948

Společnost IBM představuje programovatelný elektronkový kalkulátor IBM 604, který má program uložen na výměnné desce.

1949

Na univerzitě v Cambridge je pod vedením Maurice V. Wilkese dokončen první programovatelný elektronkový počítač EDSAC (Electronic Delayed Storage Automatic Computer).

1951

J. Presper Eckert a John Mauchly uvádějí na trh počítač UNIVAC (Universal Automatic Computer) – první komerčně nabízený počítač v USA.

1952

Společnost IBM představuje první komerční počítač pro vědecké výpočty IBM 701 (označovaný jako Defense Calculator); 17 tisíc operací za sekundu.

1953

Společnost IBM představuje první komerční univerzální sálový počítač IBM 650 s operační pamětí na rotujícím magnetickém bubnu.

1954

Na trh je uveden počítač UNIVAC 1103, příp. 1103A – první komerční počítače s feritovou pamětí.

1955

Počátek 2. generace počítačů (1955 až 1964) využívající jako základní stavební prvek tranzistory.

1955

Pracovníci Bellových laboratoří v USA pod vedením J. H. Felkera uváději do provozu počítač TRADIC (TRAnsistor DIgital Computer) – první samočinný počítač na světě osazený tranzistory.

1957

V Československu je uveden do provozu první počítač SAPO (SAmočinný POčítač 1. generace) s magnetickou bubnovou pamětí, 7000 relé a 400 elektronkami.

1957

Japonské elektrotechnické laboratoře vyvíjejí plně tranzistorový počítač ETL Mark III (130 hrotových tranzistorů, 1800 germaniových diod).

1959

Japonská společnost NEC Corporation předvádí na výstavě v Paříži první japonský komerční tranzistorový počítač NEAC 2201

1960

Společnost DEC (Digital Equipment Corporation) představuje počítač PDP-1, jakožto první komerční počítač s monitorem a klávesnicovým vstupem.

1961

Společnost IBM dodává do laboratoří v Los Alamos počítač IBM 7030 (zvaný Stretch), ketrý je považován za předchůdce dnešních superpočítačů. V letech 1961 až 1964 byl nejrychlejším počítačem na světě.

1962

Společnost IBM představuje zcela novou univerzální architekturu počítačů nazvanou System/360. Tento krok je považován za předzvěst nástupu 3. generace počítačů.

1963

V Československu je zprovozněn první plně elektronkový počítač EPOS 1, jakožto zástupce 1. generace počítačů.

1964

Americký vynálezce Douglas Engelbart konstruuje první počítačovou myš.

1964

V Československu je vyroben první počítač 2. generace MSP 2 (Malý Stolní Počítač 2)

1964

Počátek 3. generace počítačů (1964 až 1972) využívající jako základní stavební prvek integrované obvody a moduly.

1964

Společnost CDC (Control Data Corporation) kostruuje superpočítač CDC 6600 s rychlostí 3 milióny operací za sekundu.

1965

V Československu vznikají další počítače 2. generace, např. EPOS 2 (sériově vyráběný pod názvem ZPA 600).

1965

Společnost DEC představuje první minipočítač PDP-8, který využívá modulové uspořádání tranzistorových obvodů.

1966

Společnost Hewlett Packard uvádí na trh malý kancelářský počítač HP 2115 vybavený několika programovacími jazyky (Basic, Algol, Fortran) s výpočetním výkonem obvyklým do té doby jen u velkých sálových počítačů.

1966

Společnost Texas Instruments představuje první kapesní elektronický kalkulátor

1969

V USA je spuštěna vojenská počítačová síť ARPANET (Advance Research Projects Agency NETwork), předchůdce dnešního Internetu

1970

Skupina pracovníků společnosti IBM realizuje první 8" disketu (floppy diskette).

1970

Američan James T. Russell patentuje nový princip digitálního optického záznamu informací na tzv. kompaktní disk CD (Compact Disk).

1971

Společnost Intel Corporation vyrábí první 4bitový mikroprocesor Intel 4004 (2300 tranzistorů, 60.000 operací za sekundu) pro japonský kalkulátor Busicom 141-PF společnost Busicom vyrábějící malou výpočetní techniku

1971

Americká společnost Bowmar/Ali, Inc. vyrábí první skutečně „kapesní“ elektronický kalkulátor Bowmar 901B (4 matematické funkce, červený LED displej, cena 240 USD)

1972

Americká společnost Hewlett Packard vyrábí první elektronický tzv. vědecký kapesní kalkulátor HP-35 (trigonometrické a exponenciální funkce, červený LED displej, cena 395 USD), který brzy nahradil do té doby užívané logaritmické pravítko

1972

Společnost Sinclair uvádí na trh nejtenčí elektronický kalkulátor Executive (4 matematické funkce, červený LED displej, tloušťka 9 mm)

1972

Počátek 3 a půlté generace počítačů (1972 až 1981) využívající jako základní stavební prvek integrované obvody s vysokou hustotou integrace.

1974

Společnost Intel Corporation vyrábí první 8bitový mikroprocesor Intel 8080. Byl to jeden z nejrozšířenějších procesorů své doby se širokým využití od průmyslových aplikací po první domácí počítače.

1975

Američané Bill Gates a Paul Allen zakládají softwarovou firmu Microsoft.

1976

Americká společnost Teal Industries Inc. začíná v Japonsku vyrábět první kalkulátor napájený výhradně slunečními bateriemi Teal Photon (4 matematické funkce, %, paměť, druhá odmocnina, LCD displej)

1976

Společnost Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) uvádí na trh první osobní domácí počítač (PC) Altair 8800 ve formě stavebnicového řešení (Intel 8080 CPU 2 MHz, 8" disketová jednotka, cena 495 USD)

1976

Společnost Shugart Associates začíná vyrábět 5,25" disketu jako náhradu za 8" disketu, která se pro stolní počítače ukazuje jako příliš velká.

1976

Ve společnosti IBM je vyvinuta první inkoustová tiskárna.

1977

Na trh jsou uvedeny první reálně prakticky použitelné osobní domácí počítače řady Apple II (společnost Apple Computer), Tandy TRS-80 (společnost Tandy Corporation) a Commodore PET (společnost Commodore)

1979

Společnost Intel Corporation představuje 16bitový mikroprocesor Intel 8088, který je v roce 1981 použit v prvním osobním počítači IBM PC.

1981

Společnost Osborne Computer Corporation představuje první přenosný počítač Osborne 1 (váha přes 10 kg, velikost 51×33×23 cm).

1981

Počátek 4. generace počítačů (1981 až dosud) využívající integrované obvody s velmi vysokou hustotou integrace a mikroprocesory.

1981

Společnost SONY vyrábí první 3,5" disketu.

1981

Společnost Microsoft vytváří operační systém pro osobní počítače typu IBM PC s označením MS-DOS 1.0 (MicroSoft Disk Operating System). Poslední verze tohoto operačního systému MS-DOS 6.22 byla vytvořena v roce 1994.

1981

Společnost IBM představuje svůj první osobní počítač typu IBM PC s procesorem Intel 8088 a operačním systémem MS-DOS. Počítač se stal „praotcem“ všech dalších osobních počítačů IBM PC a kompatibilních tvořících dodnes hlavní vývojovou řadu osobních počítačů.

1982

Anglická společnost GRiD Defence Systems Limited vyrábí přenosný počítač GRiD Compass 1100, který je považován za historicky první laptop (procesor Intel 8086, plazmový displej, modem, váha 5 kg). První oficiální označení laptop však bylo použito až u počítače Gavilan SC v roce 1983.

1982

Za první notebook a současně (téměř) kapesní počítač je považován typ Epson HX-20 japonské společnosti EPSON (rozměry 29×22×4 cm, váha 1,7 kg).

1982

Na trh je uveden 16bitový mikroprocesor Intel 80286 jako vyvrcholení řady x86 pro osobní počítače IBM PC až do počátku 90. let (134.000 tranzistorů)

1982

Americký časopis Time Magazine místo tradičního „muže roku“ jmenuje „stroj roku“ – POČÍTAČ.

1983

Společnost IBM uvádí na trh osobní počítač PC-Jr (Junior), jako pokus o relativně levný osobní počítač určený pro domácí použití a vzdělávání. Je osazen mikroprocesorem Intel 8088. Počítač se však neujal a byl ještě v témže roce nahrazen zlepšeným typem PC-XT (eXtended Technology).

1984

Společnosti SONY a Philips představují jako výstup společného vývoje první CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) vyvinutý na principu zvukového CD jako nový způsob záznamu dat pomocí optické technologie.

1984

IBM představuje nový typ osobního počítače PC-AT (Advanced Technology) s mikroprocesorem Intel 80286.

1984

Kapesní počítač Psion 1 společnosti PSION se stává prvním typem PDA (Personal Digital Assistant) na trhu.

1985

Společnost Microsoft představuje nový operační systém pro osobní počítače typu PC Windows 1.0.

1985

Výkon superpočítače Cray 2 společnosti Cray Research dosahuje jednoho biliónu operací za sekundu.

1985

Na trh je uveden 32bitový mikroprocesor Intel 80386 používaný jako CPU mnoha osobních počítačů až do roku 1994 (275.000 tranzistorů)

1986

Na trh je uveden první laptop společnosti IBM typu PC Convertible. Je osazen CMOS verzí mikroprocesoru Intel 8088 a je vybaven 3,5" disketovou mechanikou.

1987

IBM představuje nový model osobního počítače třetí generace IBM PS/2 (Personal System 2, označovaný též PC-386) s mikroprocesorem Intel 80386.

1989
• Na trh je uveden nový 32 bitový mikroprocesor Intel 80486 s 1,2 miliónem tranzistorů na čipu (DX s frekvencí 25 MHz ).
• Creative Labs uvádí první zvukovou kartu Sound Blaster
• Objevuje se grafický standard VESA
• Motorola ohlašuje procesor 68040
• Commodore končí s výrobou Commodore 128 a 128D a ohlašuje Amigu 2500
• Compaq uvádí svůj první server Systempro, který jako první obsahuje sběrnici EISA
• Atari představuje Atari TT
• IBM uvádí OS/2 1.2 s podporou HPFS
• Microsoft uvádí první verzi Wordu pro Windows
• IBM představuje Lotus Notes
• Ohlášen textový procesor Ami Pro
• V CERNu vzniká první ideový návrh World Wide Webu

1990
• Intel uvádí procesor 80486DX s frekvencí 33 MHz
• Apple uvádí Mac IISi s 20MHz procesorem Motorola 68030
• Apple představuje Macintosh Classic a LC
• IBM uvádí XGA s podporou rozlišení až 1024×768 bodů
• IBM uvádí počítače řady PS/2
• Commodore dodává Amigu 3000
• Ohlášena specifikace PCMCIA v2.0
• Microsoft uvádí Windows 3.0 a podporu OLE
• Adobe zveřejňuje specifikaci PostScriptových písem a uvádí standard PostScript Level 2
• Vzniká označení World Wide Web
• První řádkový prohlížeč webu

1991
• Aglický matematik a programátor Timothy Berners-Lee představuje projekt vytvoření distribuovaného hypertextového systému, a tím zahajuje projekt WWW (World Wide Web). Sestavuje rovněž první webový prohlížeč WorldWideWeb.
• AMD uvádí Am386 a láme monopol Intelu
• Apple uvádí řadu Quadra a uvádí QuickTime
• Dell vyrábí svůj první notebook
• Hewlett-Packard dodává svůj první barevný scanner HP Scanjet IIc
• Creative Labs dodává první stereo zvukovou kartu Sound Blaster Pro Deluxe
• Ohlášen standard CD-R
• První verze Microsoft Visual Basic
• Linus Torvalds vadává první verzi svého linuxového jádra
• Microsoft uvádí MS-DOS 5.0
• Microsoft uvádí Excel pro Windows 3.0
• Silicon Graphics začíná licencovat knihovnu OpenGL

1992
• Intel uvádí procesor 80486DX2 na frekvencích 50 a 66 MHz
• NEC uvádí první dvourychlostní CD-ROM mechaniku
• První procesor PowerPC 601
• IBM uvádí svůj ThinkPad poprvé s trackpointem
• Cyrix uvádí procesory Cx486SLC (25, 33, 40 MHz)
• Apple uvádí Macintosh LCII
• První verze standardu VESA Local bus
• Microsoft uvádí Windows 3.1
• Vzniká první online obchod s knihami Books.com
• Borland uvádí první Quattro Pro for Windows
• Wordperfect proprvé ve verzi pro Windows

1993
• Intel oznamuje standard sběrnice PCI
• Intel uvádí procesor Pentium 60 (66 MHz)
• Apple předvádí svůj první kapesní počítač Newton
• Cyrix dodává procesor Cx486DX
• AMD uvádí Am486DX a Am486DX2
• Microsoft uvádí MS-DOS 6.0 s kompresí disků
• Microsoft uvádí Windows for Workgroups 3.11 a Windows NT 3.1
• Apple uvádí System 7.0 Pro
• Adobe zavedlo formát dokumentů PDF
• Ohlášen standard VESA local bus 2.0
• Založena je společnost nVidia
• Linus Torvalds vyvíjí ve Finsku svůj Linux
• IBM uvádí OS/2 2.1 s podporou Windows 3.1
• První verze prohlížeče Mosaic 1.0 (později Netscape)
• Na světě je 50 HTTP serverů, WWW technologie je dostupná bez licenčních poplatků
• Vzniká GNU/Linux distribuce Debian
• Commodore přestává vyrábět PC počítače

1994
• Společnost Intel představuje 32bitový mikroprocesor nové generace Intel Pentium Pro (5,5 milionu tranzistorů) pro servery a pracovní stanice
• Iomega uvádí mechaniku ZIP
• HP uvádí barevnou laserovou tiskárnu
• CD-ROM překračuje čtyřrychlostní hranici
• AMD dodává AM486DX2–80
• NexGen představuje svůj procesor Nx586
• Intel uvádí procesor 80486DX4 a Pentium (oboje max. 100MHz)
• Microsoft uvádí MS-DOS 6.22
• Microsoft uvádí Windows NT 3.5 Workstationa Server
• Microsoft nabízí 1 milion dolarů Netscape za licenci kódu prohlížeče
• Apple uvádí systém 7.5
• První verze internetového prohlížeče Netscape Navigator 1.0
• Vznikají linuxové distribuce Red Hat a SUSE
• Vzniká nyní největší online obchod Amazon.com

1995
• Intel zvyšuje takt Pentia až na 133 MHz a uvádí Pentium Pro s taktem až 200 MHz
• IBM uvádí Thinkpad 701C s rozkládací klávesnicí
• Iomega uvádí JAZ
• Vzniká společnost Yahoo!
• Je spuštěn internetový vyhledávač AltaVista
• Sony uvádí herní konzoli PlayStation
• Apple Computer dodává milióntý Power Macintosh
• Ohlášen standard DVD
• Microsoft uvádí Windows 95 a Windows NT 3.51
• Borland dodává první verzi Delphi
• Microsoft uvádí Internet Explorer 2.0 – první prohlížeč zdarma
• Otevřen aukční web eBay
• Escom na aukci kupuje firmu Commodore

1996
• US Robotics uvádí svůj proslulý kapesní počítač Palm Pilot
• Představena specifikace rozhraní USB
• Objevují se první přístroje se systémem Windows CE
• Microsoft uvádí Windows NT 4.0
• Microsoft uvádí internetový prohlížeč Internet Explorer 3.0
• Microsoft uvádí Direct3D
• Opera Software uvádí svůj prohlížeč Opera
• AMD uvádí první zcela vlastní procesor K5
• Izraelská firma Mirabilis vyvíjí komunikační prostředek ICQ
• Netscape uvádí prohlížeč Navigator 2.02
• AMD kupuje firmu NexGen
• Apple kupuje firmu NeXT Steva Jobse
• Larry Page a Sergey Brin začínají pracovat na novém vyhledávači (později Google)
• Escom ohlašuje bankrot

1997
• Ustanoven první Wi-Fi standard 802.11
• Intel uvádí procesor Pentium MMX na frekvencích 166, 200 a 233 MHz včetně mobilní verze
• Intel uvádí Pentium II s taktem až 300 MHz
• AMD uvádí procesor K6
• Microsoft uvádí kancelářský balík Office 97
• Microsoft uvádí Internet Explorer 4.0
• Apple uvádí MacOS 8.0
• Bill Gates se stává nejbohatším člověkem na světě
• Microsoft nabídl e-mail zdarma – Hotmail
• Larry Page a Sergey Brin dávají svému vyhledávači jméno Google

1998
• Intel uvádí procesory Celeron a zvyšuje takty Pentia II
• Microsoft uvádí Windows 98
• Microsoft uvádí Internet Explorer 5.0
• Apple končí s výrobou Newtonu
• Apple uvádí barevný all-in-one počítač iMac
• Oficiálně představeno bezdrátové rozhraní Bluetooth
• Veřejně dostupný kód Navigatoru 5.0
• America Online kupuje firmu Netscape
• Compaq kupuje firmu Digital
• Vzniká linuxová distribuce Mandriva
• Vznikl platební systém PayPal

1999
• IEEE představuje standard 802.11b
• Intel uvádí procesor Pentium III ve frekvencích od 450 do 733 MHz, mobilní verze do 500 MHz
• Rozjíždí se server Napster
• Apple uvádí iBook, první notebook značky Apple, a také počítač Macintosh G4
• Vzniká první verze MSN Messengeru od Microsoftu
• nVidia představuje první grafickou kartu GeForce, nastupující po úspěšné Riva TNT2
• AMD uvádí procesor K7, který dostal obchodní jméno Athlon
• Sega představuje herní konzoli Dreamcast
• Svět se bojí Y2K

2000
• Mikroprocesor Athlon Magnolia 1 GHz americké společnosti AMD (Advanced Micro Devices) jako první překračuje taktovací kmitočet 1 GHz.
• Bill Gates odchází z pozice šéfa Microsoftu, nastupuje za něj Steve Ballmer
• Microsoft představuje systémy Windows 2000 a Windows ME
• ATI uvádí řadu grafických karet Radeon
• Microsoft uvádí DirectX 8
• Microsoft uvádí herní konzoli xBox
• Intel uvádí procesor Pentium 4, na počátku s maximálním taktem 1,5 GHz
• Vzniká Nupedia, základ budoucí Wikipedie
• Internetem se šíří vir ILOVEYOU
• Google indexuje miliardu stránek, funguje v deseti jazycích
• Vzniká reklamní systém Google AdWords, začíná s 350 zákazníky

2001
• Microsoft uvádí prohlížeč Internet Explorer 6
• IBM uvádí Power4, první dvoujádrový procesor
• Apple uvádí operační systém Mac OS X 10.0 a ve stejném roce ještě verzi 10.1
• Apple uvádí revoluční přehrávač hudby iPod
• Dell se stává největším výrobcem počítačů
• Google přidává vyhledávání obrázků, index povyrostl na tři miliardy stránek
• USB 2.0 se stává standardem
• Microsoft uvádí Windows XP
• Procesory Intel Pentium 4 a Xeon dosahují taktu 2 GHz

2002
• Pracovník výzkumného centra společnosti IBM v Kalifornii Isaac Chuang vyvíjí první funkční kvantový počítač.
• HP kupuje Compaq a stává se největším prodejcem počítačů, těsně poráží Dell
• Microsoft uvádí objektově orientovaný programovací jazyk C#
• eBay získává platební systém PayPal
• PCI Express se stává standardem
• Apple uvádí operační systém Mac OS X 10.2 s kódovým označením Jaguar
• Microsoft uvádí Direct X9
• Po soudních tahanicích Napster končí, kupuje ho Roxio
• Vzniká česká verze Wikipedie
• Intel Pentium 4 dostává technologii Hyper-Therading a přesahuje takt 3 GHz

2003
• Uvedena mobilní platforma Intel Centrino pro přenosné počítače a procesor Intel Pentium M
• Microsoft uvádí Windows Server 2003
• Je ustanoven standard zásuvných karet ExpressCard
• Oficiálně vzniká Mozilla Founfation
• Vzniká sociální síť MySpace
• Objevují se první produkty s HDMI konektorem
• Apple uvádí operační systém Mac OS X 10.3 Panther
• Google spouští reklamní systém AdSense
• Každý druhý e-mail je podle odhadů spam
• AMD uvádí procesor Athlon 64
• Apple otevírá iTunes Store, v současnosti největší online obchod s hudbou
• Vzniká tracker The Pirate Bay
• Google se zmocňuje blogovací služby Blogger (Blogspot)

2004
• Počet tranzistorů v jediném mikroprocesorovém čipu Intel Itanium 2 přesáhl 410 miliónů
• Google nabízí Gmail, zpočátku jen prostřednictím pozvánek
• Mozilla uvádí internetový prohlížeč Firefox 1.0
• Logitech představuje první laserovou myš
• IBM prodává divizi osobních počítačů firmě Lenovo za 1,75 milardy dolarů
• První vydání linuxové distribuce Ubuntu

2005
• Začíná éra dvoujádrových procesorů, představil je Intel i AMD
• Vzniká videoserver YouTube
• Vzniká služba RapidShare
• Yahoo kupuje mladou službu pro sdílení fotografií Flickr
• Google uvádí online mapy a program Google Earth
• Google uvádí služby Analytics, Talk, Reader, iGoogle a další
• eBay koupil Skype za 2,6 miliardy dolarů
• Adobe koupilo firmu Macromedia

2006
• Na Internetu je více než 100 miliónů webových stránek.
• Společnost Intel představuje 64bitovou architekturu, na které jsou postaveny jedno- a dvoujádrové procesory Intel Core Duo, Core 2 Duo, Core Solo (291 milionu tranzistorů)
• Blu-ray uveden i s prvními produkty na veletrhu CES
• Toshiba představuje první HD DVD přehrávač a začíná bitva HD DVD vs. Blu-ray
• Google uvádí služby Apps na vlastní doméně, Calendar, Docs, Latitude, Trends, Picasa a další
• Intel představuje procesory Intel Core a čtyřjádrové Xeony
• Začínají soudní spory s The Pirate Bay
• Google koupil službu YouTube za 1,7 miliardy dolarů a také JotSpot (později Google Sites)
• Microsoft představuje svou konkurenci pro iPod, přehrávač Zune
• Mozilla uvádí Firefox 2.0, Microsoft Internet Explorer 7
• Microsoft představuje systém Windows Vista
• Je spuštěna sociální síť Twitter
• AMD koupilo firmu ATI
• Apple nasazuje procesory Intel do svých počítačů

2007
• Nový mikroprocesor společnosti Intel se čtyřmi jádry Intel Core 2 Quad (582 milionu tranzistorů v 65 nm technologii) přináší revoluci v oblasti digitálních aplikací, softwaru a zařízení pro stolní PC.
• Windows Vista se začínají prodávat, uvedení je postupné
• Intel uvádí procesory Core 2 Duo
• AMD uvádí procesory Phenom
• Apple přináší světu mobilní telefon iPhone
• Google se stává nejcennější značkou světa
• Apple uvádí systém Mac OS X 10.5 Leopard
• Na internetu je více než 100 miliónů webových stránek
• Google uvádí službu Street View
• Amazon nabízí čtečku Kindle a online obchod s digitalizovanými knihami
• Představen je první novodobý netbook Asus Eee
• Společnost AMD předvádí počítačový systém „Teraflop in a Box“ s výkonem 1 bilión operací za sekundu. Systém je osazen dvoujádrovým mikroprocesorem AMD Opteron a dvěma čipy AMD R600 Stream Processor nové generace.

2008
• Procesor Intel Atom oficiálně uveden na trh a s ním nové netbooky
• AMD uvádí procesory Sempron
• Index Googlu přesahuje bilion stránek
• Google uvádí vlastní webový prohlížeč Chrome
• Google uvádí mobilní operační systém Android
• Microsoft nabídl za Yahoo! 44,6 miliard dolarů, k obchodu ale nedošlo
• Přichází Firefox 3.0
• Končí HD DVD, vítězí Blu-ray
• Facebook chce koupit konkurenční službu Twitter, majitelé však 500 miliónů dolarů odmítli
• nVidia představuje platformu nVidia ION
• Prodeje notebooků předstihly prodeje stolních počítačů
• Intel uvádí čtyřjádrový procesor i7

2009
• Steve Jobs ze zdravotních důvodů na čas odchází z vedení Applu
• Intel uvádí čtyřjádrový procesor Core i5
• Microsoft uvádí nový vyhledávač Bing, začne ho používat Yahoo!
• Vychází nové internetové prohlížeče: Firefox 3.5, Internet Explorer 8, Opera 10, Chrome 2.0
• Apple uvádí systém Mac OS X 10.6 Snow Leopard
• Google uvádí službu novou komunikační službu Google Wave
• Google oznamuje tvorbu vlastního operačního systému pro počítače Chrome OS
• HP koupilo firmu 3Com za 2,7 miliard dolarů
• Microsoft uvádí operační systém Windows 7
• 88% e-mailových zpráv je spam (v roce 2003 to bylo 50%)

průmyslových inkoustových tiskáren značení kódování


««« Předchozí text: Podmínky platnosti výpovědi Následující text: Provozní programátor »»»

key | 16. 11. 2008 Ne 20.16 | Počítače | trvalý odkaz | tisk | 3314x

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.