INFOPEDIA

Gottfried Wilhelm von Leibniz

(1646–1716)

Významný německý filosof, matematik, učenec a vynálezce. Nezávisle na Newtonovi vytvořil diferenciální a integrální počet. Sám také vytvořil dnes používanou notaci pro integrály. Odvodil vztah pro derivování součinu dvou funkcí, uměl derivovat a integrovat mocninné funkce. Zajímavé je, že Leibniz nikdy nechápal derivaci jako limitu. Toto pojetí pochází až od d'Alemberta. Zabýval se také řešením soustav lineárních rovnic a zkoumal vlastnosti determinantů.

Epospedia.

Gottfried Wilhelm von Leibniz

Byl mimořádně tvořivý. Udržoval písemné kontakty s asi 600 evropskými učenci. Jeho snaha řešit věci nově a vynalézat ho vedla k tvorbě nových matematických teorií. Proslul zejména jako objevitel infinitesimálního počtu, ale také jako tvůrce teorie kombinací, permutací a symbolické logiky. Pro své výpočty potřeboval počítací stroj. Původně chtěl zdokonalit Pascalovu kalkulačku, ale nakonec v roce 1673 sestrojil svůj počítací stroj na zcela novém principu. Použil válec se stupňovitým ozubením, známý také jako Leibnitzovo kolo. Stroj pracoval s čísly o rozsahu 5 – 12 míst, uměl čtyři základní matematické úkony a jeho principy dobře sloužily po dalších 300 let.

řešení soustav rovnic pomocí determinantu


««« Předchozí text: Panel nástrojů v Gimpu Následující text: Howard H. Aiken »»»

Learzi | 18. 8. 2007 So 21.49 | Osobnosti IT | trvalý odkaz | tisk | 2058x

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.