INFOPEDIA

Daňové údaje o účastnících Google AdSense

Aby se Google nedostal do rozporu s daňovými zákony, začal Google již od 13. listopadu 2003 od všech účastníků AdSense shromažďovat informace související s daněmi.

Společnost Google je ze zákona povinna shromažďovat americké daňové údaje nebo prohlášení o aktivitách mimo území USA od všech vydavatelů služby AdSense, včetně vydavatelů, kteří mají sídlo mimo území USA. Google vám pozdrží platbu, dokud neobdrží vaše daňové údaje. Jakmile tyto informace poskytnete, nastřádaný výnos vám bude odeslán. Daňové údaje webmasterů jdou shromažďovány v souladu s daňovými zákony USA. Jestliže v USA nemá webmaster žádné aktivity, bude požádán o prohlášení v tomto duchu. V tomto případě po webmasterech nejsou požadovány žádné daňové formuláře.

Každý účastník je sám odpovědný za porozumění a splnění příslušných daňových povinností. Pamatujte prosím, že rozhraní na vkládání daňových údajů a jakékoliv informace týkající se daní, které Google poskytuje, nejsou zamýšleny a neměly by být chápány jako právně závazná, daňová nebo investiční rada. Vždy byste se měli poradit se svým daňovým poradcem, který vám pomůže zodpovědět specifické otázky týkající se vztahu daňových zákonů k vašemu podnikání. Daňový souhrn, který Google poskytuje, je přirozeně nepřesný a daňové zákony či regulace se mohou měnit. Google proto žádné z poskytnutých daňových informací negarantuje a není odpovědný za jejich nepřesnost nebo neúplnost, ani za následky výstupů vzniklých na základě použití těchto informací.

Společnost Google se vás bude ptát na tyto informace:

• Jste občan USA, cizinec s trvalým pobytem v USA, společnost se sídlem v USA nebo partner USA?
• Máte v USA nějaké vybavení, které souvisí s vaší účastí v programu AdSense? (To zahrnuje vlastnictví hostitelské služby nebo webového serveru na území USA. Pokud pouze využíváte pronájem od hostitelské společnosti z USA, můžete na tento dotaz odpovědět „Ne“.)
• Máte v USA nějaké zaměstnance, kteří souvisí s vaší účastí v programu AdSense? (To se týká zaměstnanců, kteří mají mezi jiným na starosti nastavování, údržbu, marketing a podporu vašich webových stránek.)

Dále musíte potvrdit toto ptohlášení:

Účastník prohlašuje, že nemá žádné zaměstnance ani zařízení na území USA („Činnost na území USA“), nějakým způsobem angažované v získávání výnosů, kterých účastník dosáhl nebo dosáhne v rámci účasti v online programu Google AdSense. Mezi Činnost na území USA patří kromě jiného vlastnění webového serveru nebo služeb hoštění v USA nebo zaměstnávání zaměstnanců v USA, kteří se účastní následujícího:

1. vytváření webového serveru, služby hoštění nebo webových stránek 2. tvorby obsahu pro webové stránky uživatele 3. marketingu pro vytvoření základny uživatelů webových stránek uživatele 4. telefonické podpory stránek uživatele 5. nákupu produktů pro stránky uživatele 6. údržby stránky uživatele

pokud na formuláři W-9 zaškrtnete políčko „subject to backup withholding“ nebo na formuláři W-8 BEN uvedete 0% sazbu srážkové daně, je za účelem výběru daně z příjmu v USA společnost Google povinna, na základě smlouvy o poskytování online programu Google AdSense, provést srážku z vám provedených plateb ve výši až 30 %. Je možné, že z těchto plateb budete muset platit další daně.

Jinak není Google povinen zadržovat daně z vašich plateb v rámci Dohody o programu Google AdSense Online, pro účely USA daně z příjmu. Možná ovšem stále budete muset za tyto platby daně zaplatit.

tagy: daňové identifikační číslo, daňový zákon USA, „backup withholding“


««« Předchozí text: EvM Následující text: Google AdSense a daňové identifikační číslo »»»

Learzi | 14. 11. 2007 St 20.37 | Podnikání na internetu | trvalý odkaz | tisk | 534x

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.