INFOPEDIA

Nemocenské pojištění v roce 2009

obrazek   Dnem 1. ledna 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění (zákon č.187/2006 Sb.) a tzv. doprovodný zákon (zákon č. 189/2006 Sb.). Podle nové úpravy bude nemocenské náležet až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti a to za kalendářní dny.

V období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti nebo karantény budou poskytovat zaměstnavatelé náhradu mzdy za pracovní dny. Za první 3 pracovní dny pracovní neschopnosti (tzv. karenční doby) náhrada mzdy nenáleží.

Pro účely výplaty dávek nemocenského pojištění se již nerozlišují zaměstnavatelé dle počtu zaměstnanců (organizace x malé organizace) a tyto dávky již nevyplácejí. Dávky nemocenského pojištění vyplácí všem zaměstnancům OSSZ.

OSSZ vyplácí dávky nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce následujícího po dni, v němž byl stanovený doklad pro nárok na výplatu (bez vad) doručen. Dávky se poukazují buď na účet pojištěnce u peněžního ústavu v ČR (náklady hradí plátce), nebo poštovní poukázkou (náklady hradí příjemce).

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky NP a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat OSSZ.

Zaměstnavatelé mohou provést kontrolu, zda zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti dodržuje stanovené povinnosti nebo může dát příslušné správě sociálního zabezpečení podnět ke kontrole dodržování režimu práce neschopného. SSZ má povinnost provést tuto kontrolu do 7 kalendářních dnů.


««« Předchozí text: RTS Stavitel+ Následující text: Kontrola dodržování režimu práce neschopných od 1.1.2009 »»»

Learzi | 19. 12. 2008 Pá 14.55 | Podnikání na internetu | trvalý odkaz | tisk | 420x

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.