INFOPEDIA

Transformátory

obrazek   Umístíme-li vedle cívky, kterou prochází elektrický proud, druhou cívku, prochází magnetický indukční tok první cívky zčásti dutinou cívky druhé. Při změně proudu v první cívce indukuje se v druhé cívce napětí.

Na tomto jevu je založen princip a konstrukce transformátoru.

Rozeznáváme transformátory bez feromagnetického jádra a s feromagnetickým jádrem.

Každý transformátor má vinutí primární, které připojujeme na síťové napětí, a vinutí sekundární, z něhož elektrickou energii odebíráme. Střídavý sinusový proud, procházející primárním vinutím, vytváří střídavé magnetické pole, které indukuje v primárním vinutí napětí s maximální hodnotou Um1 a v sekunárním vinutí napětí s maximální hodnotou Um2 .

Nepřihlížíme-li k úbytkům, rovná se podle druhého Kirchhoffova zákona indukované napětí Um1 svorkovému napětí Um2. Velikosti napětí jednotlivých vinutí jsou v poměru počtu jejich závitů.

Elektrický výkon, který odebíráme ze sekundárního vinutí, rovná se, nehledíme-li na ztráty, příkonu vinutí primárního.


««« Předchozí text: Commodore Pet Následující text: Thermoelektrické ampérmetry »»»

key | 12. 12. 2009 So 11.13 | Počítačová elektronika | trvalý odkaz | tisk | 250x

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.