INFOPEDIA

Stavové kódy HTTP protokolu

obrazek   HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol používaný při komunikaci mezi prohlížečem a webovým serverem. Je to tzv. aplikační protokol, který pro přenos po síti využívá protokoly na nižší úrovni síťového modelu – protokol TCP zajišťující spolehlivou spojovanou službu. Stavový kód je číslo, ke kterému přísluší stavové hlášení. Je jich mnoho a tady jsou ty nejdůležitější:

100 – Continue – pokračování – přijata část požadavku, klient může pokračovat v zasílání požadavku.
101 – Switching Protocols – přepínání protokolu – server přepíná protokol
200 – OK – v pořádku – vše v pořádku, server zasílá odpověď.
201 – Created – vytvořeno – výsledkem zpracování dotazu bylo vytvoření nového objektu, který lze identifikovat pomocí URI. URI vytvořeného dokumentu je posíláno v těle odpovědi.
202 – Accepted – akceptováno – dotaz přijat, probíhá zpracování.
203 – Non-authoritative Information – nesměrodatná informace
204 – No Content – netřeba měnit dokument – požadavek byl úspěšný, jeho výsledkem nejsou žádná data pro klienta.
205 – Reset Content – obnovený obsah dokumentu – požadavek splněn, klient smí obnovit původní obsah dokumentu (primárně určeno jako informace pro klienta, že smí vynulovat obsah formuláře).
206 – Partial Content – neúplný obsah dokumentu – server splnil část GET požadavku pro zdroj.
300 – Multiple Choices – více voleb – požadovaný dokument je dostupný na několika místech, klient musí vybrat jeden z dokumentů a znovu vyslat dotaz.
301 – Moved permanently – objekt přesunut – objekt byl trvale přestěhován na nové URI (oznámeno v hlavičce Location). Klient se musí zeptat na novém umístění.
302 – Moved temporarily – objekt dočasně přesunut – objekt dočasně přesunut.
303 – See Other – lze nalézt pod jinými URI – požadavek může být nalezen pod jiným URI.
304 – Not modified – nezměněno – beze změny. Byl-li požadavek GET, přístup povolen a dokument nezměněn, smí server odpovědět tímto kódem. Odpověď 304 nesmí obsahovat tělo zprávy.
305 – Use Proxy – použij proxy – požadavek musí být znovu poslán prostřednictvím proxy uvedené v URL.
306 – zatím nepoužito, rezervováno
307 – Temporary Redirect – dočasně přesunuto – požadovaná stránka byla dočasně přesunuta na nové URI.
Chyba 400 – chybný požadavek!
Chyba 401 – nepovoleno!
Chyba 403 – zakázáno!
Chyba 404 – stránka nenalezena!
Chyba 405 – nepřístupná metoda!
Chyba 406 – nepřijatelné požadavky!
Chyba 407 – vyžaduje se ověření serverem proxy!
Chyba 408 – vypršel časový limit požadavku!
Chyba 409 – konflikt příkazů!
Chyba 410 – odstraněno!
Chyba 411 – je vyžadována délka!
Chyba 412 – předpoklad selhal!
Chyba 413 – požadavek je příliš rozsáhlý!
Chyba 414 – požadovaný identifikátor URI je příliš dlouhý!
Chyba 415 – nepodporovaný typ média!
Chyba 416 – požadovaný rozsah nelze uspokojit!
Chyba 417 – očekávání selhalo!
Chyba 500 – interní chyba serveru!
Chyba 501 – není implementováno!
Chyba 502 – nesprávná brána!
Chyba 503 – služba není dostupná!
Chyba 504 – vypršel časový limit brány!
Chyba 505 – verze HTTP není podporována!

není implementováno http 505


««« Předchozí text: Programovatelné prostředí Excel Následující text: Měření proudu »»»

key | 3. 11. 2008 Po 16.29 | Internet | trvalý odkaz | tisk | 501x

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.