INFOPEDIA

Prameny a zdroje

• I. A. Poletajev – Kybernetika (1961)
• A.I. – Kitov – Elektronické číslicové počítače (1960)
• Jan Ehleman – Stroje na děrné štítky (1967)
• Jiří Beneš – Kybernetické systémy s automatickou organizací (1966)
• Miloslav Samek – Samočinné počítače (1961)
• Antonín Stárka – Reléové počítače (1961)
• Ледли Р.С. – Программирование и использование цифровых вычислительных машин (1966)
• Josef Jinoch, Antonín Maloušek, Jiří Vencovský – Počítač a Fortran v technické praxi (1973)
• Dieter Busse – Klíč k počítači (1989)

tags: zdroj pramen


Výměna ikonek
Spolupráce


INFOPEDIA

Copyright @ Data Recycler Industry | 2006 | RS2 Colaboration: Universidad de Magallanes, Chile